top of page

Kurs i grindbygging 22.- 25. oktober 2020    

Grindbygg krev lite grunnarbeid og gjev ikkje varige inngrep i naturen. Det er eit raskt og fleksibelt byggjesystem. Huset vert reist på ein dag, og du får eit bygg som vil stå i generasjonar. Grindbygg kan demonterast og flyttast om ynskjeleg. Ved å lage ditt eige grindbygg er du med på å vidareføre den eldste byggemetoden me kjenner i Noreg. Lær deg den tradisjonelle byggemetoden saman med instruktør og andre likesinna på Vestnorsk kulturakademi (VKA). 

Kursavgift

Kurset kostar kr. 3.900,-. inkluderer kaffi og det meste av verktøy; du bør ta med deg niste og høyrselsvern, og gjerne meterstokk, blyant og evt. store stemjern om du har. 

Dato

  •      Torsdag,  22. oktober          16.30 – 20.30

  •      Fredag,    23. oktober          16.30 – 20.30

  •      Laurdag,  24. oktober          09.00 – 16.00

  •      Sundag,   25. oktober          09.00 – 16.00     

Stad

Kurset held til på Vestnorsk kulturakademi på Tvildemoen, Voss. Du møter opp på Vestnorsk kulturakademi (VKA) i Magasinvegen 26.

Innhald

Grindbygging er ein enkel og rimeleg byggemåte som er aktuell for m.a.  løer, naust og uthus. Byggeteknikken er mykje nytta på Vestlandet, og har historiske røter 3000 - 4000 år attende i tid. På kursa vil du lære å planleggja og setje opp eit grindbygg, og kursdeltakarane får òg ferdigstilla eit nesten ferdig grindbygg, slik at ein får fylgje heile prosessen frå a til å

Kurslengde

22 timar fordelt på ei langhelg, frå torsdag til sundag. 

Kursleiar

Instruktør på dette kurset er Lars Ingvald Folkedal.

Påmelding

 

Kurset er fullteikna.

Kursvilkår

Kurset vert gjennomført om det er 8 eller fleire deltakarar. Du får melding om kurset vert køyrt eller ikkje; ei veke før kursstart. Innbetaling av kurset skjer på førehand, og seinast ei veke på førehand. Avlyser du kurset etter den tid, betalar du full kursavgift.

bottom of page