top of page

Lafta stove til sals

 

Bygningsvernsenteret har ei lafta stove for sal. Stova er laga på kurs halde på senteret på Tvildemoen. Bygget er laga av 6'' skorne stokkar av furu og er lafta med  tradisjonell lafteteknikk.

Stova er 5 meter langt og 3 meter brei. Til toppen av laftåsen er det 4 meter. Eit overbygg er bygd på stova og vert halde oppe av to utskorne søyler. Stova er i dag ikkje ferdig, og vert seld slik den synast på teikninga, utan glas, dør og tak.

Laftestova er til sals for kr. 250.000,-. Ta kontakt med Atle Ove Marthinussen på 903 68 990 for informasjon om stova og kva som gjenstår på bygget, og transport til deg.

Teikning av laftestova slik ho vil vera ferdig oppsett, utan tak.

Stova under arbeid

Tømmerkassa under bygging på Tvildemoen

To stokkar har kome på plass

Biletet synar døra på stova

Namn på dei einskilde hogga i lafteknuten.

Ferdig hogd knute

Ferdig hoggd knute

Ferdig hogd knute

bottom of page