Grindbygging er ein enkel og rimeleg byggemåte som er aktuell for m.a. løer, naust og uthus. Byggeteknikken er mykje nytta på Vestlandet, og har historiske røter 3000-4000 år attende i tid.
 
Grindbygg krev lite grunnarbeid og gjev ikkje varige inngrep i naturen. Det er eit raskt og fleksibelt byggjesystem. Huset vert reist på ein dag, og du får eit bygg som vil stå i generasjonar. Grindbygg kan demonterast og flyttast om ynskjeleg. Ved å lage ditt eige grindbygg er du med på å vidareføre den eldste byggemetoden me kjenner i Noreg. Heftet gjev ei innføring i grindbygget si historie og grunnleggjande byggeteknikk.

Grindbygghefte

SKU: 632835642834572
kr180,00Pris
  • Porto og ekspedisjon à kr 30,- er inkludert i prisen.

© 2015-2020 Vestnorsk kulturakademi - skapt på Wix.com

Vestnorsk kulturakademi 

Telefon: 903 68 990

E-postpost@kulturakademi.no

Trefftid etter avtale.